Merhaba, hukuka aykırı olarak toplanan delil sonrasında aleyhimize kullanılabilir mi? Bu suç oluşturur mu?

Soru

Merhaba, hukuka aykırı olarak toplanan delil sonrasında aleyhimize kullanılabilir mi? Bu suç oluşturur mu?

devam etmekte 0
MAHMUT 1 ay 2 Cevaplar 10 görünümler 0

Cevaplar ( 2 )

 1. avmusaavci

  Anayasanın 38. maddesi 6. fıkrasına göre, ”Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak
  kabul edilemez.” denilmektedir.
  Ceza Muhakemeleri Kanunu 206. madde 2. fıkra a bendinde, ” Ortaya konulması istenilen bir delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolunur.” denilmektedir.
  Yine Ceza Muhakemeleri Kanunu 217. madde 2. fıkrasında, ” Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. ” denilmektedir.
  Yukarıdaki kanun maddelerinden açıkça anlaşılacağı üzere hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, delil olarak değerlendirilemez ve hükme esas alınamaz.

 2. Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin içeriği bakılmaksızın herhangi bir ispat aracı olarak kullanılması mümkünde değildir. Bu kapsamda hukuka aykırı olarak elde edilen bir delil doğrultusunda karar verilmesi de hukuka aykırılık teşkil edecektir.