Soru
Bir akrabam 3. kişinin şirket borcu için evini ipotek vermiştir. Aralarındaki anlaşmaya göre sadece ev değeri kadar ipotek verecekken resmi senette "hiçbir ihtara gerek kalmaksızın borçlunun müteselsil kefil ve müşterek borçlusu sıfatıyla borcunun tamamına" ibaresi mevcuttur. Şirketin borcu 300.000-TL,ipotek bedeli ...
0
2 ay 0 Cevaplar 10 görünümler