Merhaba, Hırsızlık suçu yüz kızartıcı bir suç mudur?

Soru

Merhaba, Hırsızlık suçu yüz kızartıcı bir suç mudur? Memuriyete engel teşkil eder mi?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 2 Cevaplar 21 görünümler

Cevaplar ( 2 )

 1. avmusaavci

  Merhabalar. Anayasa Madde 76 – … zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, HIRSIZLIK, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
  kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla,… şeklinde ibare yer almaktadır. Bu maddeye göre hırsızlık yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmaktadır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar sayılmıştır. Bu kanununun 48 .maddesinin 5. fıkrasına göre (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) – ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, HIRSIZLIK, dolandırıcılık, sahtecilik,
  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. ” denilmektedir. Bu maddeye göre hırsızlık suçundan mahkum olmak devlet memurluğuna engel teşkil eden suçlar arasında sayılmaktadır.

 2. Hırsızlık suçu TCK m.141 ve devamında düzenlenmiştir. Buna göre: ” Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

  Ceza hukukunda yüz kızartıcı suç ibaresi mevcut olmayıp budurum halk karasında kalıplaşmış bir kelime olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hangi suçların yüz kızartıcı suç olduğunu kanunlarda belirtilmemiştir. Ancak bazı suç türleri bakımından toplum karşısında büyük tepkilere yol açması nedeniyle bu suçlar yine toplum arasında yüz kızartıcı suç olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda hırsızlık suçu da yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmektedir. Tekrar belirtmek gerekirse hukukumuzda yüz kızartıcı suçlar diye bir tanım yoktur.