Merhaba, İrtikap suçu yüz kızartıcı bir suç mudur? Memuriyete engel teşkil eder mi?

Soru

Merhaba, İrtikap suçu yüz kızartıcı bir suç mudur? Memuriyete engel teşkil eder mi?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 1 Cevap 15 görünümler

Cevap ( 1 )

 1. avmusaavci

  Merhabalar. Anayasa Madde 76 – …zimmet, ihtilas, İRTİKAP, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, … demekle, irtikap yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmaktadır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar sayılmıştır. 48. maddenin 5. fıkrasında (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.)- ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, İRTİKAP, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. ”denilmektedir. Bu maddeye göre irtikap suçundan dolayı mahkum olmak memuriyete engel teşkil eden suçlar arasında sayılmaktadır.