Hakkımda şikayetçi olunmuş fakat toplamış olduğum deliller, kişinin iftira attığını kanıtlamaktadır. Hangi aşamada suç duyurusunda bulunabilirim?

Soru

Hakkımda şikayetçi olunmuş fakat toplamış olduğum deliller, kişinin iftira attığını kanıtlamaktadır. Hangi aşamada suç duyurusunda bulunabilirim?

devam etmekte 0
MAHMUT 1 ay 2 Cevaplar 12 görünümler 0

Cevaplar ( 2 )

 1. avmusaavci

  İftira suçu Türk Ceza Kanunu 267. maddede düzenlenmiştir.
  ”Madde 267- (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği
  halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye
  hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.
  Yani iftira suçunun oluşabilmesi için failin, mağdurun hukuka aykırı fiili işlemediğini bildiği halde işlediğine dair suç atması gerekmektedir.
  İftiraya uğrayan yani müşteki, şikayet hakkını her zaman kullanabilmektedir. Ancak, iftira suçu ile ilgili herhangi bir şikayet süresi olmamasına rağmen, savcılık suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içinde, yani dava zamanaşımı süresi içinde soruşturma başlatmalıdır. 8 yıllık dava zamanaşımı süresi geçtikten sonra iftira suçu soruşturulamaz.

 2. İftira suçu TCK m.267’de düzenlenmiştir. Buna göre: “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

  Hakkınızda bu şekilde haksız bir ihbar ya da şikayet olması ve buna istinaden soruşturma ve dava açılması halinde sizin bu kişi şikayet edebilmeniz için hakkınızda açılan soruşturma ya da dava dosyası kapsamında suçu işlemediğiniz hakkında karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Siz karar kesinleşmeden de bu kişi hakkında iftiradan dolayı suç duyurusunda bulunabilirsiniz ancak mahkeme herhalükarda kararın kesinleşmesini bekletici mesele yapacaktır.