Merhaba, Dolandırıcılık Suçu yüz kızartıcı bir suç mudur? Memuriyete engel teşkil eder mi?

Soru

Merhaba, Dolandırıcılık Suçu yüz kızartıcı bir suç mudur? Memuriyete engel teşkil eder mi?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 1 Cevap 14 görünümler

Cevap ( 1 )

 1. avmusaavci

  Anayasa Madde 76 – ”..zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, DOLANDIRICILIK, sahtecilik, inancı kötüye
  kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla,.. ” şeklinde ibare bulunmaktadır. Bu maddeye göre dolandırıcılık yüz kızartıcı suçlar arasında sayılmıştır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar sayılmıştır. 48. maddenin 5. fıkrasına göre (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
  cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” denilmektedir. Bu maddeye göre dolandırıcılık suçunda mahkum olmak devlet memurluğuna engel teşkil eden suçlar arasında sayılmaktadır.