kooperatif yetkilisinin kendi başına proje çizdirmesi

Soru

Komşularımızla evin arazisinde birkaç metre kayma olmuş. Bu olay tapuların dağıtılacağı sırada meydana çıkıyor. Kendileri evi bizden önce yaptırdıkları için konuştuk ve anlaştık. Ancak kooperatif başkanı proje vs. çizdirdiğini ve her iki taraftan da 6.000tl olmak üzere toplamda 12.000tl’lik bir tutar istemiştir. Bu tutar ödenmeden de tapuyu teslim etmeyeceğini söylemiştir. Bunun herhangi hukuksal bir dayanağı var mıdır?

devam etmekte 0
Anonim 3 hafta 1 Cevap 17 görünümler

Cevap ( 1 )

  1. Kooperatif başkanı tek başına bu şekilde bir karar almaya yetkili değildir. Bu şekilde alınacak bir kararın ilgili kişilerin imzaları ile birlikte kooperatif karar defterine işlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda kooperatif başkanı tarafından usule aykırı alınmış bir karar var ise dava açılarak alınan kararın iptali talep edilebilecektir.