Merhaba hakkkında Moleküler genetik inceleme kararı verildi, buna nasıl itiraz edebilirim? İtirazı nereye yapmam gerekiyor?

Soru

Merhaba hakkkında Moleküler genetik inceleme kararı verildi, buna nasıl itiraz edebilirim? İtirazı nereye yapmam gerekiyor?

devam etmekte 0
MAHMUT 2 ay 1 Cevap 9 görünümler

Cevap ( 1 )

 1. Bahsi geçen kararlara karşı CMK’nın 268.maddesi gereğince itiraz edilebilir

  Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı
  hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie
  verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.
  Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü
  saklıdır.
  Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde
  görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.