Soru
İdari yargılama usulü açısından, tam yargı davasında bir miktar tazminatın ödenmesine dair kararın sadece davacı tarafından temyizi halinde, hükmedilen tazminatın fazla olduğu gerekçesiyle bozma kararı verilebilir mi?
0
3 ay 0 Cevaplar 10 görünümler